ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
6
5
11
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
38
27
65
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
25
10
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
49
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...