ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
9
16
25
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
38
30
68
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
28
9
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
55
130
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...