ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
15
10
25
1
อบ.2
3
4
7
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
26
23
49
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
23
13
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
50
117
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...