ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
27
24
51
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
23
18
41
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
20
14
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
56
126
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...