ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าเรไร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
6
6
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
18
31
3
ป.1
13
3
16
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
47
27
74
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
21
11
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
56
137
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...