ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าเรไร ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
12
4
16
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
34
26
60
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
17
9
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
45
111
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...