ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
11
21
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
28
28
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
39
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...