ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
8
12
1
อบ.2
4
2
6
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
25
29
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
39
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...