ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัยศรี ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
11
27
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
29
17
46
2
ป.1
24
10
34
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
12
18
30
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
82
73
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
90
201
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...