ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัยศรี ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
13
6
19
1
อบ.2
20
10
30
1
รวม อบ.
33
16
49
2
ป.1
15
10
25
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
67
77
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
93
193
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...