ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
4
11
15
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
34
35
69
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
22
16
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
62
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...