ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
39
30
69
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
13
17
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
61
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...