ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
10
21
1
อบ.2
5
6
11
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
11
2
13
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
49
35
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
51
116
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...