ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
26
20
46
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
45
36
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
56
127
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...