ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
26
21
47
3
ป.1
11
4
15
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
45
35
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
56
127
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...