ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาโล้น ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
2
6
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
9
7
16
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
10
25
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...