ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาโล้น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
3
2
5
2
ป.1
0
2
2
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
11
12
23
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
14
28
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...