ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
40
31
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
40
91
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...