ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
4
4
8
1
รวม อบ.
14
9
23
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
33
36
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
45
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...