ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
17
8
25
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
37
32
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
40
94
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...