ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไดอีเผือก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
31
31
62
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
15
8
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
50
108
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...