ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไดอีเผือก ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
5
7
12
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
3
11
14
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
33
33
66
6
ม.1
4
2
6
1
ม.2
2
2
4
1
ม.3
1
5
6
1
รวมมัธยมต้น
7
9
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
57
109
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...