ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินม่วง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
2
1
3
1
ป.1
0
1
1
1
ป.2
0
1
1
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
11
4
15
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
5
18
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...