ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลำประดา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
4
0
4
1
ป.1
1
1
2
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
0
1
1
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
6
5
11
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10
5
15
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...