ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
20
35
2
อบ.3
18
16
34
2
รวม อบ.
33
36
69
4
ป.1
19
24
43
2
ป.2
15
22
37
2
ป.3
18
20
38
2
ป.4
20
20
40
2
ป.5
24
21
45
2
ป.6
27
12
39
2
รวมประถม
123
119
242
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
156
155
311
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...