ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาทราย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
23
44
2
อบ.3
18
20
38
2
รวม อบ.
39
43
82
4
ป.1
18
20
38
2
ป.2
23
19
42
2
ป.3
22
23
45
2
ป.4
29
15
44
2
ป.5
23
24
47
2
ป.6
30
18
48
2
รวมประถม
145
119
264
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
162
346
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...