ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาทราย ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
16
18
34
2
อบ.2
20
22
42
2
รวม อบ.
36
40
76
4
ป.1
22
19
41
2
ป.2
21
22
43
2
ป.3
26
15
41
2
ป.4
22
25
47
2
ป.5
37
18
55
2
ป.6
33
25
58
2
รวมประถม
161
124
285
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
164
361
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...