ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
9
14
23
1
อบ.2
1
6
7
1
รวม อบ.
10
20
30
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
7
0
7
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
33
22
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
42
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...