ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
8
12
1
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
13
23
36
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
8
0
8
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
31
23
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
46
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...