ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังแดง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
9
20
1
อบ.2
13
12
25
1
รวม อบ.
24
21
45
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
15
16
31
1
รวมประถม
76
63
139
6
ม.1
23
20
43
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
20
9
29
1
รวมมัธยมต้น
53
39
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
123
276
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...