ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังแดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
20
26
46
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
14
17
31
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
19
11
30
1
ป.5
13
16
29
1
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
96
78
174
6
ม.1
17
16
33
1
ม.2
30
21
51
2
ม.3
15
17
32
1
รวมมัธยมต้น
62
54
116
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
158
336
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...