ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังแดง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
24
23
47
2
ป.1
14
16
30
1
ป.2
20
13
33
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
14
17
31
1
ป.5
20
12
32
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
96
80
176
6
ม.1
29
22
51
2
ม.2
13
13
26
1
ม.3
21
13
34
1
รวมมัธยมต้น
63
48
111
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
183
151
334
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...