ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขานกยูง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
13
13
26
1
อบ.2
7
8
15
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
47
31
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
52
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...