ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขานกยูง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
22
24
46
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
45
29
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
53
120
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...