ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพระ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
60
43
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
62
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...