ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำเคือง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
1
1
1
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
1
1
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
2
1
3
3
ป.5
0
0
0
0
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
6
3
9
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
6
4
10
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...