ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
28
22
50
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
52
42
94
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
14
12
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
76
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...