ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
13
10
23
1
อบ.2
9
4
13
1
รวม อบ.
22
14
36
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
50
44
94
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
15
11
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
69
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...