ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
19
27
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
21
32
53
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
20
12
32
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
83
72
155
6
ม.1
15
18
33
1
ม.2
21
16
37
1
ม.3
15
16
31
1
รวมมัธยมต้น
51
50
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
154
309
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...