ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
13
13
26
1
อบ.2
10
14
24
1
รวม อบ.
23
27
50
2
ป.1
19
11
30
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
81
72
153
6
ม.1
20
15
35
1
ม.2
15
17
32
1
ม.3
15
15
30
1
รวมมัธยมต้น
50
47
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
146
300
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...