ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
9
16
25
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
44
52
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
68
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...