ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
11
14
25
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
38
40
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
59
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...