ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
14
17
31
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
48
56
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
71
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...