ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังเรือน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
19
15
34
1
อบ.2
14
14
28
1
รวม อบ.
33
29
62
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
57
70
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
99
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...