ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังเรือน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
21
17
38
1
รวม อบ.
28
31
59
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
64
67
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
98
190
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...