ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
6
0
6
2
ป.1
0
1
1
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
20
13
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
13
39
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...