ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังก้านเหลือง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
16
19
35
1
อบ.2
13
17
30
1
รวม อบ.
29
36
65
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
17
17
34
1
ป.4
20
16
36
1
ป.5
19
18
37
1
ป.6
13
16
29
1
รวมประถม
97
93
190
6
ม.1
13
21
34
1
ม.2
13
14
27
1
ม.3
10
16
26
1
รวมมัธยมต้น
36
51
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
180
342
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...