ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังก้านเหลือง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
16
16
32
1
รวม อบ.
26
31
57
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
20
14
34
1
ป.6
21
17
38
1
รวมประถม
98
84
182
6
ม.1
16
18
34
1
ม.2
9
17
26
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
35
47
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
162
321
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...