ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
36
41
77
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
15
4
19
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
32
21
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
69
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...