ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
1
8
1
อบ.2
5
3
8
1
รวม อบ.
12
4
16
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
37
44
81
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
31
21
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
69
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...