ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังหินแรง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
2
1
3
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
12
14
26
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15
17
32
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...