ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไดลึก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
56
45
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
58
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...