ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไดลึก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
55
42
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
53
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...