ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
10
7
17
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
51
43
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
58
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...