ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
3
5
8
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
2