ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
46
39
85
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
15
7
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
63
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...