ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
11
6
17
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
37
36
73
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
16
12
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
58
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...