ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
2
10
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
22
29
51
6
ม.1
10
0
10
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
19
4
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
38
85
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...