ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
5
7
12
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
36
34
70
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
13
12
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
60
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...