ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
32
34
66
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
11
7
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
53
112
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...