ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
1
2
3
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
2
10
12
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
18
32
50
6
ม.1
7
0
7
1
ม.2
10
1
11
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
22
3
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
41
89
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...