ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
4
7
11
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
9
11
20
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
18
31
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...