ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแขม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
7
5
12
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
13
6
19
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
56
38
94
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
29
25
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
75
175
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...