ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแขม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
17
17
34
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
48
34
82
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
33
27
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
78
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...