ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
5
5
1
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
17
24
41
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
63
60
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
84
164
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...