ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
30
25
55
2
ป.1
19
24
43
2
ป.2
14
23
37
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
19
17
36
1
รวมประถม
91
108
199
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
133
254
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...