ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
20
25
45
2
รวม อบ.
32
38
70
3
ป.1
15
21
36
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
20
18
38
1
ป.6
18
22
40
1
รวมประถม
94
103
197
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
141
267
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...