ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
22
19
41
2
อบ.2
14
18
32
1
รวม อบ.
36
37
73
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
19
14
33
1
ป.4
20
19
39
1
ป.5
18
22
40
1
ป.6
25
9
34
1
รวมประถม
105
91
196
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
128
269
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...