ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
16
25
41
6
ม.1
3
2
5
1
ม.2
1
2
3
1
ม.3
1
1
2
1
รวมมัธยมต้น
5
5
10
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
36
61
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...