ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
8
9
1
อบ.2
0
2
2
1
รวม อบ.
1
10
11
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
1
7
8
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
12
15
27
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
25
38
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...