ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
11
27
1
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
38
34
72
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
55
47
102
6
ม.1
1
6
7
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
8
10
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
91
192
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...