ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
11
22
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
32
32
64
3
ป.1
2
7
9
1
ป.2
16
7
23
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
53
49
102
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
11
2
13
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
83
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...