ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
12
7
19
1
อบ.2
3
8
11
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
62
51
113
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
10
5
15
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
71
158
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...