ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังพร้าว ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
2
0
2
1
รวม อบ.
4
1
5
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
11
1
12
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
37
15
52
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
2
4
6
1
รวมมัธยมต้น
15
14
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
30
86
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...