ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังพร้าว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
1
7
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
15
3
18
3
ป.1
2
0
2
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
33
14
47
6
ม.1
3
1
4
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
14
11
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
28
90
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...