ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
12
14
26
1
อบ.2
5
13
18
1
รวม อบ.
17
27
44
2
ป.1
18
12
30
1
ป.2
12
17
29
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
18
12
30
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
89
80
169
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
31
21
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
128
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...