ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
4
12
16
1
ป.2
18
12
30
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
75
74
149
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
33
28
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
128
262
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...