ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
17
18
35
3
อบ.2
19
24
43
3
รวม อบ.
36
42
78
6
ป.1
26
23
49
3
ป.2
20
23
43
3
ป.3
16
20
36
2
ป.4
23
22
45
2
ป.5
23
17
40
2
ป.6
12
13
25
2
รวมประถม
120
118
238
14
ม.1
17
12
29
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
41
28
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
188
385
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...