ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
15
36
3
อบ.3
17
17
34
3
รวม อบ.
38
32
70
6
ป.1
19
24
43
3
ป.2
24
23
47
3
ป.3
19
19
38
3
ป.4
17
17
34
2
ป.5
23
20
43
2
ป.6
23
17
40
2
รวมประถม
125
120
245
15
ม.1
9
9
18
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
37
30
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
200
182
382
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...