ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมรัง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
13
15
28
2
อบ.2
21
18
39
2
รวม อบ.
34
33
67
4
ป.1
23
27
50
2
ป.2
25
19
44
2
ป.3
17
29
46
2
ป.4
21
36
57
2
ป.5
26
23
49
2
ป.6
27
20
47
2
รวมประถม
139
154
293
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
187
360
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...