ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมรัง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
20
43
2
อบ.3
20
19
39
2
รวม อบ.
43
39
82
4
ป.1
21
16
37
2
ป.2
19
29
48
2
ป.3
27
19
46
2
ป.4
18
29
47
2
ป.5
21
35
56
2
ป.6
26
24
50
2
รวมประถม
132
152
284
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
191
366
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...