ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
14
19
1
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
15
30
45
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
83
63
146
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
19
8
27
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
41
22
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
115
254
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...