ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
11
16
27
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
83
68
151
6
ม.1
18
6
24
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
16
7
23
1
รวมมัธยมต้น
46
22
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
111
259
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...