ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
15
25
1
อบ.2
13
8
21
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
83
73
156
6
ม.1
28
11
39
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
53
27
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
123
282
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...