ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
13
10
23
1
อบ.2
11
8
19
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
7
15
22
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
36
53
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
71
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...