ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
25
17
42
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
50
55
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
72
147
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...