ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
14
4
18
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
7
15
22
1
รวมประถม
57
50
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
65
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...