ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
5
17
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
33
21
54
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
43
51
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
72
148
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...