ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
195
263
458
11
ม.2
206
259
465
11
ม.3
177
230
407
10
รวมมัธยมต้น
578
752
1,330
32
ม.4
171
251
422
10
ม.5
151
262
413
10
ม.6
148
249
397
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
470
762
1,232
30
รวมทั้งหมด
1,048
1,514
2,562
62
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...