ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
179
236
415
10
ม.2
186
248
434
10
ม.3
186
277
463
10
รวมมัธยมต้น
551
761
1,312
30
ม.4
157
255
412
10
ม.5
147
267
414
10
ม.6
173
250
423
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
477
772
1,249
30
รวมทั้งหมด
1,028
1,533
2,561
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...