ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
184
246
430
10
ม.2
186
275
461
10
ม.3
206
270
476
10
รวมมัธยมต้น
576
791
1,367
30
ม.4
135
266
401
10
ม.5
164
246
410
10
ม.6
137
270
407
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
436
782
1,218
30
รวมทั้งหมด
1,012
1,573
2,585
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...