ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
44
81
2
ม.2
36
34
70
2
ม.3
39
35
74
3
รวมมัธยมต้น
112
113
225
7
ม.4
22
25
47
2
ม.5
23
31
54
2
ม.6
16
19
35
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
61
75
136
6
รวมทั้งหมด
173
188
361
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...