ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
36
81
2
ม.2
36
43
79
2
ม.3
35
31
66
2
รวมมัธยมต้น
116
110
226
6
ม.4
16
28
44
2
ม.5
18
26
44
2
ม.6
20
30
50
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
84
138
6
รวมทั้งหมด
170
194
364
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...