ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังกรดพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
18
45
1
ม.2
23
16
39
1
ม.3
20
7
27
1
รวมมัธยมต้น
70
41
111
3
ม.4
15
11
26
1
ม.5
4
7
11
1
ม.6
11
14
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
32
62
3
รวมทั้งหมด
100
73
173
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...