ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังกรดพิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
11
33
1
ม.2
23
14
37
1
ม.3
12
13
25
1
รวมมัธยมต้น
57
38
95
3
ม.4
21
16
37
1
ม.5
10
15
25
1
ม.6
6
12
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
43
80
3
รวมทั้งหมด
94
81
175
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...