ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังกรดพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
18
47
1
ม.2
23
15
38
1
ม.3
21
15
36
1
รวมมัธยมต้น
73
48
121
3
ม.4
11
2
13
1
ม.5
15
9
24
1
ม.6
4
7
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
18
48
3
รวมทั้งหมด
103
66
169
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...