ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังกรดพิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
17
40
1
ม.2
22
9
31
1
ม.3
23
16
39
1
รวมมัธยมต้น
68
42
110
3
ม.4
2
8
10
1
ม.5
18
15
33
1
ม.6
10
15
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
38
68
3
รวมทั้งหมด
98
80
178
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...