ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมธีพิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
20
45
2
ม.2
19
23
42
2
ม.3
20
17
37
2
รวมมัธยมต้น
64
60
124
6
ม.4
3
12
15
1
ม.5
4
9
13
2
ม.6
10
16
26
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
17
37
54
5
รวมทั้งหมด
81
97
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...