ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมธีพิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
13
36
2
ม.2
26
20
46
2
ม.3
17
22
39
2
รวมมัธยมต้น
66
55
121
6
ม.4
7
13
20
2
ม.5
2
10
12
1
ม.6
4
7
11
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
30
43
5
รวมทั้งหมด
79
85
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...