ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
142
135
277
7
ม.2
147
150
297
8
ม.3
133
134
267
6
รวมมัธยมต้น
422
419
841
21
ม.4
71
131
202
6
ม.5
58
101
159
4
ม.6
71
131
202
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
200
363
563
16
รวมทั้งหมด
622
782
1,404
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...