ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
146
179
325
7
ม.2
134
139
273
7
ม.3
142
144
286
7
รวมมัธยมต้น
422
462
884
21
ม.4
85
132
217
6
ม.5
64
124
188
6
ม.6
60
98
158
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
209
354
563
16
รวมทั้งหมด
631
816
1,447
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...