ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
18
42
2
ม.2
25
20
45
2
ม.3
30
29
59
2
รวมมัธยมต้น
79
67
146
6
ม.4
24
21
45
2
ม.5
3
16
19
2
ม.6
11
14
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
51
89
6
รวมทั้งหมด
117
118
235
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...