ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
22
51
2
ม.2
29
30
59
2
ม.3
30
27
57
2
รวมมัธยมต้น
88
79
167
6
ม.4
10
19
29
2
ม.5
11
15
26
2
ม.6
2
12
14
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
46
69
6
รวมทั้งหมด
111
125
236
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...