ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
12
27
1
ม.2
14
28
42
1
ม.3
11
14
25
1
รวมมัธยมต้น
40
54
94
3
ม.4
14
12
26
1
ม.5
14
11
25
1
ม.6
8
11
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
34
70
3
รวมทั้งหมด
76
88
164
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...